Logo
Forside Robotløsninger Solcelleanlæg Service Profil Kontakt
Solcelleanlæg Pris- og beregningseksempler Type anlæg Datablade Ordliste
 

Ordbog til solcelleanlæg

Som en hjælp til forståelsen af de mange tekniske begreber der vedrører solceller, bringer vi her en mini-parlør.

A - M  |  N - Å

Inverter Også kaldet vekselretter. En omformer som laver jævnstrømmen fra solcellerne om, til vekselstrøm der kan sendes ud på elnettet.
kW Forkortelse for kilowatt - altså 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt. Eksempelvis elektrisk effekt.
kWh Forkortelse for kilowatt hour (dansk: kilowatt time). En måleenhed for energi. Eksempelvis elektrisk energi, hvor det er kWh-tallet fra elmåleren der ligger til grund for afregningen til elselskabet.
1 kWh svarer til 1 kW effekt, i 1 time (1kW * 1h = 1kWh).
kWp Forkortelse for kilowatt peak (dansk: kilowatt topværdi). Er den effekt solcellerne kan afgive, når de udsættes for optimal solindstråling.
Monokrystallinsk Monokrystallinske solceller er fremstillet af rent silicium i runde stænger, som skæres i tynde skiver (såkaldte warfers) for derefter at blive tilpasset så de tilnærmelsesvis bliver kvadratiske, dette er for at presse så mange celler som muligt ind i hvert panel. Siliciumskiverne gennemgår en række komplicerede processer, inden de loddes sammen og til sidst danner et solcellepanel.
Monokrystallinske solceller har den højeste virkningsgrad, hvorfor de også kræver det mindste areal for af producere den samme mængde elektricitet.
Monokrystallinske solceller har et feltinddelt udseende, typisk med hvid baggrund.
Nettomålerordning Nettomålerordningen (BEK nr 1068 af 16/11/2012) er en lov der betyder at den elektricitet man producerer i dagtimerne sendes ud på elnettet og kan så hentes igen indenfor en time, uden beregning.
Målingen er på timebasis. Forbrug der overstiger egenproduktionen afregnes på normal vis, mens overproduktion afregnes med 130 øre pr. kWh
Polykrystallinsk Polykrystallinske solceller er støbt i firkantede forme, hvorfor der ikke kræves yderligere tilpasning. Opbygningen af panelerne er stort set den samme som for monokrystallinske paneler. Polykrystallinske solceller yder mindre end monokrystallinske solceller, men prisen er også lavere. Et solcelleanlæg med polykrystallinske moduler vil arealmæssigt kræve lidt mere plads end monokrystallinske moduler. Polykrystallinske solceller har en blålig, "levende" overflade.
Tracker En anordning hvorpå der er monteret et antal solcellepaneler, som følger solens vandring i løbet af dagen. Ved denne metode kan det årlige udbytte øges med ca. 35% under danske forhold. Denne metode er næppe økonomisk rentabel i Danmark, da halvdelen af solenergien på årsbasis stammer fra diffust lys, som i princippet kommer fra alle retninger. Det betyder at er retningen af solcellepanelerne næsten er underordnet, for den del af produktionen.
I Sydeuropa er forholdene dog væsentligt anderledes, med flere timers klart solskin. Her kan det være fordelagtigt at følge solen. En tracker har selvfølgelig også den ulempe at være en stor og dyr konstruktion som kræver et nedstøbt fundament, de fleste er i øvrigt også vindfølsomme hvorfor de ofte er kombineret med en vindmåler, som stiller panelerne vandret i tilfælde af storm.


Eksempel på et monokrystallinsk solcellepanel
Eksempel på et polykrystallinsk solcellepanel
Eksempel på et tyndfilms solcellepanel
 

 Radsted Maskinbyg ApS, Tørstemosevej 30, Radsted, 4990 Sakskøbing
Tel.: 54 70 52 66 | E-mail: | CVR: 30525590